vastgoedtaxaties

Waardebepaling huis en appartement
Waardebepaling bedrijfsvastgoed
Waardebepaling industrieel vastgoed
Waardebepaling agrarisch vastgoed

plaatsbeschrijvingen

Bij aanvang en einde huur
Bij aanvang en einde werken
Bepaling huurschade
Nieuw – asbestinventarisatie

vastgoedadvies

Bij huur en verhuring van vastgoed
Bij aankoop en verkoop van vastgoed
Bij vastgoedinvesteringen
Bij vastgoedcontracten en vastgoedrecht