vastgoedtaxaties

Waardebepaling huis en appartement
Waardebepaling bedrijfsvastgoed
Waardebepaling industrieel vastgoed
Waardebepaling agrarisch vastgoed

plaatsbeschrijvingen

Bij aanvang en einde huur
Bij aanvang en einde werken
Bij oplevering
Bepaling huurschade

vastgoedadvies

Bij huur en verhuring van vastgoed
Bij aankoop en verkoop van vastgoed
Bij vastgoedinvesteringen
Bij vastgoedcontracten en vastgoedrecht